Portfolio

Ik ontwikkel online en blended cursussen en trainingen, studiemateriaal, toetsen en inhoudelijke content waar mensen wijzer van worden. Mijn werk kenmerkt zich door een duidelijke opbouw, relevante oefeningen en heldere teksten.

Enkele voorbeelden van klanten en projecten:

logo wlp bijgesneden

Voor WLP, een landelijk samenwerkingsverband van 16 ROC’s in de procestechniek, ontwikkel ik nieuwe (digitale) materialen voor MBO studenten. Ook actualiseer ik bestaande materialen.

 

lbmfrqvd_400x400

Voor Zwijsen voer(de) ik diverse werkzaamheden uit:

– Ontwikkeling van digibordoefeningen voor Estafette 3, plus leerkrachthandleiding.

-Educatieve content en onderwijskundig advies voor De Zevensprong, een serious game voor bovenbouwleerlingen die hun leesniveau willen verbeteren.

– Ontwikkeling van diverse op zichzelf staande digibordlessen en lesbrieven, zoals het Draaiboek Ontdekkingsreis door kinderboekenland waarmee leerkrachten een week lang lezen een prominente rol kunnen geven, en de digibordles Techniek – Oma gevangen,  bij het gelijknamige boek, een science fiction boek van Marcel van Driel voor kinderen in groep 4.

DEL_PRI_RGB

Ook in opdracht van Zwijsen, ontwikkelde ik de digitale component bij het Geldexamen van de Deloitte Impact Foundation (versie 2016 en 2017).

 

nvbVoor de Nederlandse Vereniging van Banken ontwikkelde Zwijsen de Cash Quiz, een multimediale gastles voor de basisschool. Ik had hierin een onderwijskundig adviserende rol.

 

Smart-Robotics

Bij Smart Robotics was ik als onderwijskundig adviseur betrokken bij het opzetten van de Robotacademie.

 

logodefVoor het CBT (Centrum BedrijfsTrainingen) ontwikkelde ik de module Magazijnbeheer op MBO niveau 3. Deze bestaat uit een naslagwerk, een driedaagse training, e-learning, oefenvragen, werkplekopdrachten, een theorie-examen en een afsluitende praktijkopdracht.

 

cimicDefensie: CIMIC-COE (Civil Military Cooperation Center of Excellence) is een NAVO-geaccrediteerd opleidingsinstituut gericht op de samenwerking tussen Defensie en burgergroeperingen. Ik ontwikkelde hier de online component van de klassikale training Liaison Officer, en de online trainingen Strategic Planning en Awareness (alle Engelstalig) i.s.m. Future Learning.

 

indexVoor de Academie van Lokale Fondsen Nederland ontwikkelde ik vijf online modules. Deelnemers leren plannen schrijven, draagvlak creëren voor hun plannen, en bestedingsbeleid ontwikkelen. I.s.m. Future Learning. In 2018 heb ik twee van deze modules volledig gereviseerd.

 

jsfl5dxn_400x400

Voor de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) ontwikkelde ik de e-learningmodules ‘Werking van het gehoor’ en Toonaudiometrie i.s.m. Future Learning.

 

 

 

loi2Voor de HBO opleiding Toegepaste Psychologie van de LOI schreef en beoordeelde ik lesmateriaal en examens. Onder mee voor Pedagogiek Kinderen en Jeugd, Persoonlijkheidsleer, Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie, Gespreksvoering en rapportage Onderwijs, Pedagogiek van het Onderwijs.

 

logo_schouten_nelissenVoor Schouten en Nelissen ontwikkelde ik twee trainingen tot Instructional Designer (Essentials en Advanced) voor trainers die graag zelf hoogwaardige trainingen willen leren ontwikkelen die over te dragen zijn naar collega’s.

 

zaleco Zaleco ondersteunde ik bij de optimalisering van het online gedeelte van de training Koude acquisitie.

 

bbabbleVoor B.Babble Taalpraktijk richtte ik een online leeromgeving in, ter aanvulling op de cursussen Spaans die zij op basisscholen geven. Hier kunnen de trainers zelf oefeningen toevoegen die de leerlingen na de les thuis kunnen doen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s