Portfolio

Ik ontwikkel online en blended cursussen en trainingen, studiemateriaal, toetsen en inhoudelijke content waar mensen wijzer van worden. Mijn werk kenmerkt zich door een duidelijke opbouw, relevante oefeningen en heldere teksten.

Enkele voorbeelden van klanten en projecten:

Smart-Robotics

Bij Smart Robotics was ik betrokken bij het opzetten van de Robotacademie. Ik gaf daarbij onderwijskundig advies waarmee de leerdoelen en een sterk didactisch concept werden neergezet voor de training ‘werken met slimme robots’.

logodefVoor het CBT in Arnhem ontwikkelde ik de module Magazijnbeheer binnen de training Magazijnchef, op MBO niveau 3. De module bestaat uit een naslagwerk, een driedaagse training, e-learning, werkplekopdrachten, oefenvragen, een theorie-examen en een afsluitende praktijkopdracht.

cimicDefensie: CIMIC-COE (Civil Military Cooperation Center of Excellence) is een NAVO-geaccrediteerd opleidingsinstituut gericht op de samenwerking tussen Defensie en burgergroeperingen. Ik ontwikkelde hier de online component van de training CIMIC Liaison Officer, en de online training CIMIC Strategic Planning Course, (beide Engelstalig) i.s.m. Future Learning B.V.

 

indexVoor Lokale Fondsen Nederland ontwikkelde ik de online training ‘Hoe start ik een lokaal fonds?’. Deelnemers leren draagvlak creëren, beleidsplannen schrijven en bestedingsbeleid ontwikkelen. I.s.m. Future Learning B.V.

 

jsfl5dxn_400x400

Voor de Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) ontwikkelde ik een module over de werking van het gehoor en een module Toonaudiometrie.

I.s.m. Future Learning B.V.

 

lbmfrqvd_400x400

Voor Zwijsen ontwikkelde ik :

DEL_PRI_RGB

In opdracht van Zwijsen ontwikkelde ik de digitale component bij het Geldexamen van de Deloitte Impact Foundation (2016 en 2017).

 

nvbVoor de Nederlandse Vereniging van Banken ontwikkelde Zwijsen de Cash Quiz, een multimediale gastles voor de basisschool. Ik had hierin een onderwijskundig adviserende rol.

loi2Voor de HBO opleiding Toegepaste Psychologie van de LOI schreef en beoordeelde ik lesmateriaal en examens. Bijvoorbeeld voor Pedagogiek Kinderen en Jeugd, Persoonlijkheidsleer, Ontwikkelingspsychologie, Sociale Psychologie, Gespreksvoering en rapportage Onderwijs, Pedagogiek van het Onderwijs.

 

logo_schouten_nelissenVoor Schouten en Nelissen ontwikkelde ik twee trainingen tot Instructional Designer (Essentials en Advanced) voor trainers die graag zelf hoogwaardige trainingen willen leren ontwikkelen die over te dragen zijn naar collega’s.

 

zaleco Zaleco ondersteunde ik bij de optimalisering van het online gedeelte van zijn training Koude acquisitie.

 

bbabbleVoor B.Babble Taalpraktijk richtte ik een online leeromgeving in, ter aanvulling op de cursussen Spaans die zij op basisscholen geven. Hier kunnen de trainers zelf oefeningen toevoegen die de leerlingen na de les thuis kunnen doen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s