De meest gemaakte fout in e-learningontwikkeling (en hoe je die voorkomt)

E-learning bouwen: stap niet in deze valkuil!

Je geeft al jaren trainingen, je kent je doelgroep, je weet waar je het over hebt. Jij hebt verstand van zaken. Je wilt je klanten ook e-learning aanbieden. Dus je zoekt een tool en begint te schrijven. En schrijven. En je ontdekt dat je leuke sleepoefeningen kunt maken. En plaatjes kunt toevoegen. En filmpjes. En je schrijft en schrijft en … komt dan tot de ontdekking dat je e-learning op een online jaaropleiding tot Salesmanager begint te lijken in plaats van de training Klantenbinding die je in gedachten had.

De #1 fout in de ontwikkeling van e-learning: de inhoud is het uitgangspunt.

Huh? Het is toch logisch dat de training wordt gebouwd op een degelijke kennisbasis? Zeker. De inhoud moet kloppen om tot een goede training te komen. Maar deze manier van werken leidt vaak niet tot zinvolle e-learning voor de deelnemers. En wel om de volgende redenen:

1) De e-learning bevat (veel) meer informatie dan de deelnemer nodig heeft.

De deelnemer moet heel wat informatie doorworstelen voordat hij datgene vindt waarvoor hij je training oorspronkelijk is gaan volgen.

2) Je e-learning sluit slecht aan bij de doelgroep.

De doelgroep weet nog weinig tot niets af van het onderwerp. Zaken die jij als inhoudsdeskundige vanzelfsprekend vindt, zijn voor de gemiddelde deelnemer verre van vanzelfsprekend. In je enthousiasme vertel je al snel meer dan nodig en sla je juist zaken over die voor de beginner essentieel zijn om echt tot leren te komen. In een face-to-face training kan een deelnemer direct een vraag stellen of merk je aan de groep dat je te snel gaat, maar in een online training mis je dat moment van afstemming.

3) Toetsing werkt niet of zelfs averechts

‘Bij e-learning hoort een toets op het eind’ is een aanname die ik heel veel hoor. De meeste inhoudsdeskundigen die zelf e-learning maken nemen dan ook een toets op. Meestal multiple choice. Handig! Maar heb je je weleens echt afgevraagd wat het doel ervan is? Leert de deelnemer er iets van? Is het echt belangrijk dat het resultaat uitgedrukt wordt in een cijfer? Of is de toets vooral een leuke quiz tussendoor? Dit kunnen allemaal legitieme redenen zijn om een toets op te nemen, maar de insteek van de toets zal sterk van het doel afhangen. Een slecht geconstrueerde toets kan faalangst en frustratie oproepen en dat komt het leerproces niet ten goede. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat een toets gebaseerd wordt op leuke (maar triviale) weetjes en dat er in de toets zaken aan de orde komen die niet eerder behandeld zijn.

4) De e-learning bevat onnodige drempels

Sommige e-learningtools bieden de mogelijkheid om bepaalde onderdelen voor de deelnemers te vergrendelen totdat voorgaande onderdelen zijn afgesloten. Veel mensen kiezen voor een dergelijke vergrendeling ‘omdat het kan’. Maar het dient vaak geen enkel doel. Voor het maken van een realistische planning is het voor deelnemers juist fijn als ze kunnen zien wat er aan komt..

Hoe zorg je nu dat je:

  1. minder tijd kwijt bent met het ontwikkelen van je e-learning
  2. e-learning maakt waar je doelgroep ècht iets aan heeft

Begin bij de deelnemer in plaats van bij de inhoud!

Wie is je deelnemer? Wat wil die leren? Wat drijft hem, wat is zijn doel? Wat helpt hem om met de e-learning te starten, de e-learning af te maken en het geleerde succesvol toe te passen? Welke middelen zet je daarvoor in? Een toets? Een sleepoefening om bepaalde begrippen in te oefenen? Een video of een animatie om complexe materie inzichtelijk te maken?

Met de deelnemer in gedachten ontwikkel je met jouw inhoudelijke expertise veel sterkere e-learning. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen!

Wil je graag eens met een didactische bril naar de door jou ontwikkelde e-learning laten kijken om te zien of je op de goede weg bent? Neem dan contact met me op voor een quickscan of een uitgebreid advies. Je kunt er ook voor kiezen om de volledige ontwikkeling van jouw e-learning aan me uit te besteden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s